1

Efe Ceylan Consul General
Monday - Friday

09:00 - 17:00

1/1/2020 Protohronia
1/6/2020 Theofania ya da Fota
3/2/2020 Kathara Deftera
3/25/2020 25. Martiu - Evangelismos tis Theotoku
4/17/2020 4/20/2020 Pasha
5/1/2020 Protomagia
5/24/2020 Ramazan Bayramı
6/8/2020 Agiu Pnevmatos
7/31/2020
8/15/2020 Dekapentavgustos / Kimisi tis Theotoku
10/26/2020 26. Oktovriu
10/28/2020 28. Oktovriu
10/29/2020
12/25/2020 12/26/2020 Hristugena