Dövizle Askerlik

Selanik Başkonsolosluğu 19.01.2016

22 Aralık 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulan ve 24 Aralık 2015 tarihinde de TBMM Milli Savunma Komisyonuna sevkedilen dövizle askerlik kanun tasarısı getirilen son önerilerle 14 Ocak 2016 tarihinde yasalaşmıştır. Sözkonusu yasal değişiklikle birlikte, dövizle askerlik ücreti yasadaki şartları haiz yurtdışındaki tüm vatandaşlarımız için 1000 Avro veya karşılığı konvertibl döviz olarak belirlenmiştir.

Ancak, sözkonusu yasal değişiklikresmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek olup, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığının belirleyeceği uygulama esasları çerçevesinde başvuru işlemleri tesis edilecektir.

İlgili yasa yürürlüğe girdiğinde, uygulamayla ilgili olarak vatandaşlarımıza ayrıca duyuruda bulunulacaktır.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 17:00

Başvuru Saatleri: 09:00-12:00
1.1.2018 Yeni Yıl
6.1.2018 Epifani
19.2.2018 Kutsal Pazartesi
25.3.2018 Milli Gün ve Dini Bayram
6.4.2018 9.4.2018 Paskalya
1.5.2018 İşçi Bayramı
28.5.2018 Hamsin (Kutsal Ruh Günü)
15.6.2018 Ramazan Bayramı
15.8.2018 Meryem Ana'nın Ölüm Günü
21.8.2018 Kurban Bayramı
26.10.2018 Selanik'in Yunan hakimiyetine geçişi
28.10.2018 "Ohi" Bayramı (Milli Gün)
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2018 26.12.2018 Noel