Türkiye Cumhuriyeti

Selanik Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Eski Tip Pasaportlara İlişkin Duyuru , 14.12.2015

01 Haziran 2010 tarihinden itibaren vatandaşlarımıza makinada okunabilir e-pasaportlar verilmeye başlandığı ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) yapmış olduğu düzenleme uyarınca, 24 Kasım 2015 tarihinden sonra makinada okunabilir olmayan eski tip pasaportların kullanım dışı kalacağı ve yürürlükten kaldırılacağı kamuoyuna duyurulmuştu.

Yurt içinde ve dış temsilciliklerimiz tarafından verilmiş geçerli eski tip pasaportlar 24 Kasım 2015 itibariyle uluslararası kullanıma kapatılmış olup, çevrimdışı faaliyet gösteren dış temsilciliklerimize pasaport başvurusunda bulunan vatandaşlarımıza yalnızca yurda dönüşlerini teminen seyahat belgesi düzenlenebilmekte, çevrimiçi faaliyet gösteren dış temsilciliklerimizde ise vatandaşlarımıza ihtiyaç halinde yeni tip Geçici Pasaport düzenlenebilmektedir.

Başkonsolosluğumuzda çevrimiçi işlem yapılmakta olduğundan, vatandaşlarımıza ihtiyaç halinde yeni tip Geçici Pasaport düzenlenebilmektedir.

Saygıyla duyurulur.