Türkiye Cumhuriyeti

Selanik Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Dövizle Askerlik , 19.01.2016

22 Aralık 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulan ve 24 Aralık 2015 tarihinde de TBMM Milli Savunma Komisyonuna sevkedilen dövizle askerlik kanun tasarısı getirilen son önerilerle 14 Ocak 2016 tarihinde yasalaşmıştır. Sözkonusu yasal değişiklikle birlikte, dövizle askerlik ücreti yasadaki şartları haiz yurtdışındaki tüm vatandaşlarımız için 1000 Avro veya karşılığı konvertibl döviz olarak belirlenmiştir.

Ancak, sözkonusu yasal değişiklik resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek olup, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığının belirleyeceği uygulama esasları çerçevesinde başvuru işlemleri tesis edilecektir.

İlgili yasa yürürlüğe girdiğinde, uygulamayla ilgili olarak vatandaşlarımıza ayrıca duyuruda bulunulacaktır.